Termeni și condiții de utilizare

Următoarele termeni și condiții se aplică întregului conținut, serviciilor și produselor disponibile pe sau prin IntuitivePassword.com (Site-ul web). Site-ul web este deținut și operat de Intuitive Password și este oferit sub rezerva acceptării dvs. fără modificări a tuturor termenilor și condițiilor conținute în prezentul document și a tuturor celorlalte reguli de funcționare, politici și proceduri care pot fi publicate din când în când pe acest site de către Intuitive Password (colectiv "Acordul").

Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord înainte de a accesa sau utiliza site-ul web. Accesând sau utilizând orice parte a site-ului web, sunteți de acord să fiți obligat de termenii și condițiile acestui acord. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui acord, nu puteți accesa site-ul web sau utiliza niciun serviciu. Dacă acești termeni și condiții sunt considerați o ofertă de către Intuitive Password, acceptarea se limitează expres la acești termeni.

Contul dvs. și securitatea

Dacă creați un cont pe site-ul web, veți furniza o adresă de email validă la momentul înregistrării pentru a vă abona la serviciile noastre. Trebuie să fiți o persoană umană. Nu sunt permise conturile create de "roboți" sau alte metode automate. Veți actualiza și menține adresa de email actualizată conform necesității. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și a contului dvs. și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc sub parola sau contul dvs. și pentru orice alte acțiuni luate în legătură cu acestea. Nu trebuie să descrieți sau să atribuiți cuvinte cheie contului dvs. într-un mod înșelător sau ilegal, inclusiv într-un mod intenționat pentru a profita de numele sau reputația altora, și Intuitive Password poate schimba sau elimina orice descriere sau cuvânt cheie pe care o consideră nepotrivit sau ilegal, sau care ar putea cauza răspunderea Intuitive Password. Trebuie să notificați imediat Intuitive Password cu privire la orice utilizări neautorizate ale contului dvs. sau orice alte încălcări de securitate. Intuitive Password nu va fi responsabil pentru nicio acțiune sau omisiune din partea dvs., inclusiv orice daune de orice fel suferite ca urmare a unor astfel de acțiuni sau omisiuni.

Autentificarea dvs. poate fi utilizată doar de o singură persoană - o singură autentificare partajată de mai multe persoane nu este permisă. Ediția Basic a Intuitive Password este destinată exclusiv utilizării personale, non-comerciale. Utilizarea comercială neautorizată a ediției Basic este interzisă. Intuitive Password își rezervă toate drepturile în caz de încălcare a acestei politici, ceea ce poate include întreruperea abonamentului în sine, suspendarea privilegiilor dvs. ca utilizator și aplicarea drepturilor Intuitive Password conform legii și echității.

Responsabilitatea vizitatorilor site-ului web

Intuitive Password nu a revizuit și nu poate revizui întregul material, inclusiv software-ul computerizat, postat pe site-ul web și, prin urmare, nu poate fi responsabil pentru conținutul, utilizarea sau efectele acelui material. Prin funcționarea site-ului web, Intuitive Password nu afirmă și nu implică că susține materialul postat acolo sau că consideră că un astfel de material este exact, util sau nepericulos. Sunteti responsabil pentru luarea măsurilor necesare pentru a vă proteja și a vă proteja sistemele informatice de viruși, viermi, troieni și alte conținuturi dăunătoare sau distructive. Site-ul web poate conține conținut ofensator, indecent sau altfel inadecvat, precum și conținut care conține inexactități tehnice, erori tipografice și alte erori. Site-ul web poate conține, de asemenea, materiale care încalcă drepturile la confidențialitate sau publicitate, sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi deținute de terți, sau descărcarea, copierea sau utilizarea acestora este supusă unor termeni și condiții suplimentare, explicit sau implicit. Intuitive Password declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu rezultat din utilizarea de către vizitatori a site-ului web sau din descărcarea de către acei vizitatori a conținutului postat acolo.

Conținut postat pe alte site-uri web

Nu am revizuit și nu putem revizui întregul material, inclusiv software-ul computerizat, pus la dispoziție prin site-urile web care fac legătura cu IntuitivePassword.com și care sunt legate de IntuitivePassword.com. Intuitive Password nu are control asupra acestor site-uri web și pagini web care nu aparțin de IntuitivePassword.com și nu este responsabil pentru conținutul sau utilizarea acestora. Prin conectarea la un site web sau o pagină web care nu aparține de IntuitivePassword.com, Intuitive Password nu afirmă și nu implică că susține un astfel de site web sau pagină web. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor necesare pentru a vă proteja și a vă proteja sistemele informatice de viruși, viermi, troieni și alte conținuturi dăunătoare sau distructive. Intuitive Password declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu rezultat din utilizarea de către dvs. a site-urilor web și paginilor web care nu aparțin de IntuitivePassword.

Drepturi de autor

Deoarece Intuitive Password cere altora să respecte drepturile sale de proprietate intelectuală, respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă considerați că materialul aflat pe IntuitivePassword.com încalcă drepturile dvs. de autor, sunteți încurajat să notificați Intuitive Password în conformitate cu Politica de drepturi de autor a Intuitive Password. Intuitive Password va răspunde la toate aceste notificări, inclusiv prin eliminarea materialului care încalcă drepturile de autor sau dezactivarea tuturor linkurilor către materialul care încalcă drepturile de autor. Intuitive Password va putea încheia accesul și utilizarea site-ului web de către un vizitator dacă, în circumstanțe corespunzătoare, se determină că vizitatorul încalcă repetat drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Intuitive Password sau ale altora. În cazul unei astfel de încetări, Intuitive Password nu va avea nicio obligație de a rambursa sumele plătite anterior către Intuitive Password.

Drept de proprietate intelectuală

Acest Acord nu transferă de la Intuitive Password către dvs. niciun drept de proprietate intelectuală al Intuitive Password sau al terțelor părți, iar toate drepturile, titlurile și interesele referitoare la această proprietate vor rămâne (între părți) exclusiv la Intuitive Password. Intuitive Password, IntuitivePassword.com și toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și sigle utilizate în legătură cu IntuitivePassword.com sau site-ul web sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Intuitive Password sau ale licențiatorilor Intuitive Password. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și sigle utilizate în legătură cu site-ul web pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea dvs. a site-ului web nu vă conferă dreptul sau licența de a reproduce sau utiliza în alt mod mărcile comerciale ale Intuitive Password sau ale terțelor părți.

Modificări ale termenilor și condițiilor de utilizare

Intuitive Password își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, de a modifica sau înlocui orice parte a acestui Acord. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic acest Acord pentru a vedea modificările. Utilizarea continuă a site-ului web sau accesul la acesta după publicarea oricăror modificări ale acestui Acord constituie acceptarea acestor modificări. În viitor, Intuitive Password poate oferi, de asemenea, noi servicii și/sau funcționalități prin intermediul site-ului web (inclusiv lansarea de noi instrumente și resurse). Aceste noi funcționalități și/sau servicii vor fi supuse termenilor și condițiilor acestui Acord.

Încetarea

Intuitive Password poate înceta accesul dvs. la întregul site web sau la orice parte a acestuia în orice moment, cu sau fără motiv, cu sau fără notificare, cu efect imediat. Dacă doriți să încheiați acest Acord sau contul dvs. (dacă aveți unul), puteți pur și simplu să încetați utilizarea site-ului web. Cu toate acestea, dacă aveți un cont de servicii, un astfel de cont poate fi încheiat doar de către Intuitive Password în cazul în care încălcați în mod semnificativ acest Acord și nu remediați această încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea Intuitive Password; cu condiția ca Intuitive Password să poată încheia site-ul web imediat în cadrul unei închideri generale a serviciului nostru. Toate prevederile acestui Acord care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască încetării, vor supraviețui încetării, inclusiv prevederile referitoare la proprietate, dispozițiile de garanție, indemnizare și limitarea răspunderii.

Declinarea garanțiilor

Site-ul este furnizat "așa cum este". Intuitive Password și furnizorii săi, licențiatorii și companiile afiliate își declină în mod expres orice garanție, implicită sau expresă, inclusiv, fără limitare, garanțiile de comercializare, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcare. Nici Intuitive Password, nici furnizorii și licențiatorii săi nu oferă nicio garanție că Site-ul va fi fără erori sau că accesul la acesta va fi continuu sau neîntrerupt. Înțelegeți că descărcați de pe Site sau obțineți conținut sau servicii prin intermediul acestuia, la propria dvs. discreție și riscul propriu.

Limitarea răspunderii

Nici Intuitive Password, nici furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători în legătură cu orice aspect al acestui acord în baza unui contract, neglijență, răspundere strictă sau altă teorie juridică sau echitabilă pentru: (i) orice daune speciale, incidentale sau indirecte; (ii) costul procurării sau a produselor sau serviciilor de înlocuire; (iii) întreruperea utilizării sau pierderea sau coruperea datelor; sau (iv) orice sume care cresc taxele plătite de dvs. către Intuitive Password în baza acestui acord în perioada de doisprezece (12) luni anterioară datei la care cauza acțiunii s-a născut. Intuitive Password nu va fi răspunzător pentru nicio neîndeplinire sau întârziere datorată unor circumstanțe care depășesc controlul lor rezonabil. Cele de mai sus nu se vor aplica în măsura în care legea aplicabilă interzice acest lucru.

Reprezentare generală și garanție

Dvs. declarați și garantați că (i) utilizarea dvs. a Site-ului va fi în strictă conformitate cu Declarația de confidențialitate a Intuitive Password, cu acest Acord și cu toate legile și reglementările aplicabile (inclusiv, fără limitare, orice legi sau reglementări locale în țara, statul, orașul sau altă zonă guvernamentală în care vă aflați, referitoare la comportamentul online și conținutul acceptabil și incluzând toate legile aplicabile referitoare la transmiterea datelor tehnice exportate din țara în care vă aflați) și (ii) utilizarea dvs. a Site-ului nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți.

Compensare

Vă angajați să compensați și să mențineți Intuitive Password, contractanții și licențiatorii săi, precum și directorii, ofițerii, angajații și agenții acestora, în cazul oricăror reclamații și cheltuieli, inclusiv onorarii de avocat, rezultate din utilizarea dvs. a Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea acestui Acord.

Diverse

Acest Acord cuprinde toate aspectele între Intuitive Password și utilizator cu privire la obiectul acestuia, iar conținutul poate fi modificat numai printr-o amendă scrisă semnată de un executiv autorizat al Intuitive Password. Cu excepția cazului prevăzut de legea aplicabilă, dacă există, utilizarea Site-ului va fi guvernată de legile statului, cu excluderea dispozițiilor sale privind conflictele de legi.

Părtașul succesor va fi îndreptățit la toate costurile în orice acțiune de aplicare a acestui Acord. Dacă o parte a acestui Acord este considerată inaplicabilă sau nevalidă, aceasta va pune în aplicare intenția originală a părților, iar restul prevederilor vor rămâne în vigoare. Renunțarea la oricare dintre prevederile sau condițiile acestui Acord sau la încălcarea acestuia de către oricare dintre părți nu va renunța la această prevedere sau condiție sau la orice încălcare ulterioară. Utilizatorul își poate atribui drepturile în temeiul acestui Acord oricărei părți care acceptă să fie obligată de termenele și condițiile sale. Intuitive Password poate, de asemenea, atribui drepturile sale în temeiul acestui acord fără condiții. Acordul va fi obligatoriu pentru părți, pentru succesorii și asociații lor legali.