Termenii serviciului

Tot ce trebuie să știți despre Termenii serviciului.

Termenii serviciului

Acest acord este scris în limba engleză. În măsura în care orice versiune tradusă a acestui acord este în conflict cu această versiune în limba engleză, această versiune în limba engleză prevalează.

Următorii termeni și condiții se aplică întregului conținut, serviciilor și produselor disponibile la sau prin intermediul IntuitivePassword.com (site-ul). Site-ul este deținut și operat de Intuitive Password și este oferit sub rezerva acceptării fără modificări a tuturor termenilor și condițiilor conținute aici și a tuturor celorlalte reguli de funcționare, politici și proceduri care pot fi publicate din timp în timp pe acest site de Intuitive Password (denumit în continuare "Acord").

Citiți cu atenție acest Acord înainte de a accesa sau utiliza site-ul. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a site-ului, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile acestui acord. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui acord, atunci nu puteți să accesați site-ul sau să utilizați orice servicii. Dacă acești termeni și condiții sunt considerați o ofertă de către Intuitive Password, acceptarea este limitată în mod expres la acești termeni.

Contul dvs. și securitatea

Dacă creați un cont pe site, veți furniza o adresă de e-mail validă în momentul înregistrării pentru a vă abona la serviciile noastre. Trebuie să fiți persoană. Nu sunt permise conturi înregistrate de "boți" sau alte metode automatizate. Veți actualiza și păstra în continuare adresa dvs. de e-mail actuală, după cum este necesar. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și a contului dvs. și sunteți pe deplin responsabili pentru toate activitățile care apar sub parola sau contul dvs. și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu acesta. Nu trebuie să descrieți sau să atribuiți cuvinte cheie contului dvs. într-o manieră înșelătoare sau ilegală, inclusiv într-o manieră destinată să tranzacționați numele sau reputația altora, iar Intuitive Password poate modifica sau elimina orice descriere sau cuvânt cheie pe care le consideră inadecvate sau ilegale, sau în orice fel care să provoace răspunderi pentru Intuitive Password. Trebuie să notificați imediat Intuitive Password privind orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice alte încălcări ale securității. Intuitive Password nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de acte sau omisiuni de către dvs., inclusiv orice daune de orice fel cauzate ca urmare a unor astfel de acte sau omisiuni.

Conectarea dvs. poate fi utilizată numai de o singură persoană - nu este permisă o singură autentificare partajată de mai multe persoane. Ediția Basic a Intuitive Password este destinată numai utilizării personale, necomerciale. Utilizarea comercială neautorizată a ediției Basic este interzisă. Intuitive Password își rezervă toate drepturile în cazul încălcării acestei politici, care poate include întreruperea abonamentului, suspendarea privilegiilor dvs. în calitate de utilizator și aplicarea drepturilor Intuitive Password în conformitate cu legea și justiția.

Responsabilitatea vizitatorilor site-ului

Intuitive Password nu a examinat și nu poate examina întregul material, inclusiv software-ul pentru calculator, postat pe site și, prin urmare, nu poate fi responsabil pentru conținutul, utilizarea sau efectele acestui material. Prin utilizarea site-ului, Intuitive Password nu reprezintă sau presupune faptul că aprobă materialele postate acolo sau că consideră că acest material este corect, util sau nedăunător. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție necesare pentru a vă proteja pe dvs. și sistemele dvs. de viruși, viermi, cai troieni și alte tipuri de conținut dăunător sau distructiv. Site-ul poate conține conținut care este ofensator, indecent sau în alt fel inacceptabil, precum și conținut care conține inexactități tehnice, greșeli tipografice și alte erori. Site-ul poate conține, de asemenea, materiale care încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi de proprietate ale unor terțe părți sau a căror descărcare, copiere sau utilizare face obiectul unor termeni și condiții suplimentare, declarate sau necunoscute. Intuitive Password își declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat de utilizarea de către vizitatori a site-ului sau de orice descărcare de către acei vizitatori a conținutului publicat acolo.

Conținutul publicat pe alte site-uri

Nu am revăzut și nu putem examina toate materialele, inclusiv software-ul de calculator, puse la dispoziție prin intermediul site-urilor și al paginilor web la care se leagă IntuitivePassword.com și care se leagă de IntuitivePassword.com. Intuitive Password nu are niciun control asupra site-urilor și paginilor web non IntuitivePassword.com și nu este responsabilă de conținutul sau de utilizarea acestora. Prin legarea la un site sau la o pagină web non IntuitivePassword.com, Intuitive Password nu reprezintă sau implică faptul că acceptă un astfel de site sau pagină web. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție necesare pentru a vă proteja pe dvs. și sistemele dvs. de viruși, viermi, cai troieni și alte tipuri de conținut dăunător sau distructiv. Intuitive Password declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat de folosirea de site-uri și pagini web non IntuitivePassword.com.

Drepturi de autor

Așa cum Intuitive Password cere altora să le respecte drepturile de proprietate intelectuală și ea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă credeți că materialele aflate pe sau legate de IntuitivePassword.com vă încalcă drepturile de autor, sunteți încurajați să notificați Intuitive Password în conformitate cu Politica drepturilor de autor a Intuitive Password. Intuitive Password va răspunde tuturor acestor notificări, inclusiv după cum este necesar sau potrivit, eliminând materialul care încalcă drepturile sau dezactivând toate legăturile la materialul care încalcă drepturile. Intuitive Password va anula accesul vizitatorului la și utilizarea site-ului dacă, în anumite circumstanțe, vizitatorul insistă să fie un violator repetat al drepturilor de autor sau al altor drepturi de proprietate intelectuală ale Intuitive Password sau al altora. În cazul unei astfel de terminări, Intuitive Password nu va avea nici o obligație de a furniza o rambursare a sumelor plătite anterior către Intuitive Password.

Proprietatea intelectuală

Acest Acord nu vă transferă nici o proprietate intelectuală de la Intuitive Password sau terță parte și toate drepturile, titlurile și interesele în și la o astfel de proprietate vor rămâne (ca între părți) numai la Intuitive Password. Intuitive Password, IntuitivePassword.com și toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și logo-uri folosite în legătură cu IntuitivePassword.com sau cu site-ul sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intuitive Password sau ale licențiatorilor Intuitive Password. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și logouri folosite în legătură cu site-ul pot fi mărcile comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea de către dvs. a site-ului nu vă acordă dreptul sau licența de a reproduce sau de a utiliza în orice alt mod mărcile comerciale ale Intuitive Password sau ale terțelor părți.

Modificări ale termenilor serviciului

Intuitive Password își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a modifica sau de a înlocui orice parte a acestui Acord. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic acest acord pentru modificări. Utilizarea continuă sau accesarea site-ului în urma postării oricărei modificări a prezentului Acord constituie acceptarea acestor modificări. Intuitive Password poate, de asemenea, să ofere în viitor servicii și/sau funcții noi prin intermediul site-ului (inclusiv lansarea de noi instrumente și resurse). Aceste caracteristici și/sau servicii noi sunt supuse termenilor și condițiilor din prezentul acord.

Terminare

Intuitive Password vă poate termina oricând accesul la tot sau la orice parte a site-ului, cu sau fără motiv, cu sau fără notificare, cu aplicare imediată. Dacă doriți să încheiați acest Acord sau contul dvs. (dacă aveți unul), puteți întrerupe pur și simplu utilizarea site-ului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă aveți un cont de servicii, un astfel de cont poate fi reziliat numai de către Intuitive Password dacă încălcați în mod semnificativ acest Acord și nu reușiți să remediați o astfel de încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea primită de la Intuitive Password; ținând cont că Intuitive Password poate închide imediat site-ul ca parte a unei închideri generale a serviciului nostru. Toate prevederile prezentului Acord care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască încetării vor continua să rămână valabile după terminare, incluzând, fără limitare, dispozițiile privind proprietatea, garanțiile de despăgubire, indemnizațiile și limitările răspunderii.

Renunțarea la garanții

Site-ul este furnizat "ca atare".Intuitive Password și furnizorii săi, licențiatorii și companiile afiliate declină prin prezenta toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite, incluzând, fără limitare, garanțiile de vandabilitate, aptitudini pentru un anumit scop și neconcordanță. Nici Intuitive Password, nici furnizorii și licențiatorii săi, nu garantează că site-ul va fi fără erori sau că accesul la acesta va fi continuu sau neîntrerupt. Înțelegeți că descărcați sau obțineți în alt mod conținut sau servicii prin intermediul site-ului, pe propria răspundere și risc.

Limitare a răspunderii

În nici un caz Intuitive Password sau contractanții sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători cu privire la orice subiect al prezentului acord în temeiul oricărui contract, neglijență, răspundere strictă sau altă teorie legală sau echitabilă pentru: (i) orice daune speciale, incidentale sau consecutive ; (ii) costul achiziției sau al produselor sau serviciilor substitutive; (iii) întreruperii utilizării sau pierderii sau coruperii datelor; sau (iv) pentru orice sumă care mărește taxele plătite de dvs. către Intuitive Password în cadrul prezentului acord pe parcursul perioadei de douăsprezece (12) luni care precedă data acumulării cauzei acțiunii. Intuitive Password nu are nicio răspundere pentru orice defecțiune sau întârziere datorată unor chestiuni care nu pot fi controlate în mod rezonabil. Cele menționate anterior nu se aplică la măsurile interzise de legea aplicabilă.

Reprezentare generală și garanție

Reprezentați și garantați că (i) utilizarea de către dvs. a site-ului va fi în strictă conformitate cu Declarația de confidențialitate a Intuitive Password, cu prezentul Acord și cu toate legile și reglementările aplicabile (inclusiv, fără a se limita la legile sau reglementările locale din țara dvs., oraș sau altă zonă guvernamentală, privind comportamentul online și conținutul acceptabil și includerea tuturor legilor aplicabile privind transmiterea datelor tehnice exportate din țara în care locuiți) și (ii) utilizarea de către dvs. a site-ului nu va încălca sau deturna în mod intelectual drepturile de proprietate ale oricărei terțe părți.

Compensația

Sunteți de acord să despăgubiți și să scutiți Intuitive Password, contractanții și licențiatorii săi, precum și directorii, funcționarii, angajații și agenții acestora de la și împotriva oricăror revendicări și cheltuieli, inclusiv taxele avocaților, generate de utilizarea de către dvs. a site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea prezentului Acord.

Diverse

Prezentul Acord include totul între Intuitive Password și utilizator cu privire la obiectul prezentului document, iar conținutul poate fi modificat numai printr-un amendament scris semnat de un director autorizat al Intuitive Password. Cu excepția legii aplicabile, dacă este cazul, utilizarea site-ului va fi guvernată de legile statului, excluzând conflictul cu prevederile legale.

Partea câștigătoare are dreptul la toate costurile în orice acțiune de punere în aplicare a prezentului acord. Dacă o parte a acestui Acord este considerată inoperabilă sau nevalidă, aceasta va prezenta intenția inițială a părților, iar restul porțiunilor vor rămâne valabile. Renunțarea de către oricare dintre părți, în orice situație, la termenii sau condițiile prezentului Acord sau a încălcării acestuia nu va anula acești termeni sau condiții sau orice altă încălcare ulterioară. Utilizatorul își poate atribui drepturile în temeiul prezentului Acord oricărei părți care acceptă să respecte termenii și condițiile sale. Intuitive Password își poate atribui, de asemenea, drepturile în baza acestui Acord fără condiții. Acordul va fi obligatoriu pentru părți, succesorii lor și cesionarii autorizați.